Building a real time, solr-powered recommendation engine

Дуже цікава презентація про альтернативну архітектуру рекрмендаційного двигунця на базі Apache Solr.

Building a real time, solr-powered recommendation engine from Trey Grainger

© 2009 - 2020, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування