Підключення Hibernate до Spring аплікації через Open Session in View

Для того щоб в аплікації працювало ліниве завантаження (lazy loading) у Hibernate необхідно налаштувати шаблон Open Session in View. Для цього потрібно добавити наступний код до web.xml:

<web-app> 

 <context-param> 
 <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
 <param-value> 
 classpath:/com/applicationContext-hibernate.xml, 
 classpath:/com/applicationContext.xml 
 </param-value> 
 </context-param> 

 <!-- Spring Open Session In View фільтр --> 
 <filter> 
 <filter-name>hibernateFilter</filter-name> 
 <filter-class> 
 org.springframework.orm.hibernate.support.OpenSessionInViewFilter 
 </filter-class> 
 </filter> 

 <!-- Мапування фільтра на URL --> 
 <filter-mapping> 
 <filter-name>hibernateFilter</filter-name> 
 <url-pattern>/app/*</url-pattern> 
 </filter-mapping> 

 <!-- Загрузчик Spring --> 
 <listener> 
 <listener-class> 
 org.springframework.web.context.ContextLoaderListener 
 </listener-class> 
 </listener> 
 </web-app>

При такій конфігурації Hibernate сесія буде відкриватись при початку запиту та закриватись при завершенні його обробки.

© 2009 - 2020, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування