Простий алгоритм на С для генерації псевдовипадкових чисел

int rand() { 
 static unsigned seed = 0; 
 seed = seed * 0x343FD + 0x269EC3; 
 return seed >> 16 & 0x7FFF; 
}

деталі тут

© 2009 - 2020, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування