Опис задачі

Комунікація PHP<->JAVA через черги повідомлень.

Все частіше приходиться зустрічатись із ситуаціями, коли необхідно інтегрувати різні платформи; наприклад, PHP та Java.

Веб сервіси надають можливість взаємодіяти між платформами. Але така взаємодія є досить обмеженою, оскільки інтегруються тільки сервіси, які можуть викликати методи один одного синхронним чи асинхронним способом. Такі речі, як черги повідомлень (message queues), до останнього часу були досить складними для...

Apollo 1.0 підтримує:

— Stomp 1.0 wire protocol,

— Stomp 1.1 wire protocol,

— topics and queues,

— queue browsers,

— durable subscriptions for topics,

— reliable messaging,

— JMS API

Головну увагу було приділено на роботі на багатопроцессорних системах.

Так як зміни досить радикальні, Apollo зробили підпроектом ActiveMQ і він вийде як частина ActiveMQ 6.

© 2009 - 2020, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування