Доступ до Spring бінів із Flex програми

Якщо Flex клієнти можуть отримати віддалений доступ до Java об'єктів, використовуючи BlazeDS та якщо Spring біни є лише простими об'єктами Java, то чи не можна доступитись до Spring бінів з Flex клієнта? Майже…

По замовчуванню, ви налаштовуєте віддалені об'єкти BlazeDS в конфігураційному файлі remoting-config.xml, що знаходиться в WEB-INF\flex. Наприклад, щоб зробити Java клас ProductService віддалено доступним для Flex програми під логічним ім'ям...

Простий приклад

Для створення простої програми інтеграції Spring BlazeDS необхідно:

  • Налаштувати Spring у web.xml.
  • Налаштувати посередника повідомлень BlazeDS як Spring-керований бін у контексті конфігураційного файлу програми.
  • Налаштувати та показувати біни як віддалені об'єкти у контексті конфігураційного файлу програми.

Примітка: В залежності від мапування DispatcherServlet, визначеного в web.xml, можливо вам також потрібно буде налагодити конфігурацію каналу по замовченню у BlazeDS файлі services-config.xml.

У web.xml ви налаштовуєте...

© 2009 - 2020, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування