Після двох років розробки компанія Oracle оголосила про вихід першого стабільного релізу СУБД MySQL 5.5.8. Гілка MySQL 5.5 базується на невипущеній серії MySQL 5.4 і містить ряд значних поліпшень, пов'язаних з підвищенням масштабованості та продуктивності. В анонсі компанія Oracle підкреслила свій намір подальшого розвитку MySQL в якості відкритого продукту, що розвивається спільно з СУБД Oracle і націленого на забезпечення систем пов'язаних з Web. Одночасно з enterprise-версією, доступна аналогічна за функціональністю вільна редакція MySQL — MySQL Community Server 5.5.8 ,...

© 2009 - 2020, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування